Novinky z Domova pro matky s dětmi v Hradci Králové na Pouchově

„Tajemstvím života je sedmkrát padnout a osmkrát vstát.“
/Paulo Coelho/

To je heslo vedoucí střediska paní Zdeny Koutníkové, ženy se srdcem na dlani.

Domov pro matky s dětmi je služba azylový dům, který provozuje Oblastní charita Hradec Králové od roku 2002. Domov pomáhá lidem nacházejícím se v těžké životní situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nejsou schopni sami řešit. Poskytuje dočasné ubytování, základní poradenství a rozvoj dovedností důležitých pro běžný život. Služba je zpravidla určená matkám (otcům) s dětmi do 18 let. Cílem služby je vést klienty v bezpečném prostředí k návratu do běžného života. S kapacitou 64 lůžek patří služba k největším svého druhu v republice.

Zajímavá čísla za rok 2021:
Klienti: 42 žen, 1 muž, 79 dětí (z toho 9 klientů obětí domácího násilí)
Narodila se dvě miminka – chlapec a děvče
Pobyt ukončilo 72 klientů včetně dětí, z toho 33 klientů odešlo do návazného bydlení v běžném životě /do podnájmů a pronájmů/

Šatník Domova poskytl pomoc maminkám a dětem v rozsahu 177 kontaktů
Potravinová pomoc obsahovala 460 hodin podpory v rozsahu 9540 kontaktů
Celkem bylo poskytnuto 181870 kontaktů klientům nebo zájemcům o službu, v rozsahu 51090 hodin

Nadační fond v letošním roce poskytne azylovému domu finanční podporu v celkové výši  100.000,-Kč. Částka 50.000,- Kč bude využita na vylepšení životního prostředí, na nákup nové pračky, ledničky, vymalování pokojů a opravy nábytku. Dalších 50.000,- Kč bude využito na jednodenní výlet pro celé zařízení (Praha nebo Dvůr Králové…) a dále na podporu individuálních projektů jednotlivých maminek tak, aby si samostatně zorganizovaly výlet s nějakou aktivitou pro svoje děti. V loňském roce se to v azylovém domě velmi osvědčilo a u maminek to získalo velkou odezvu.

Novinky z Domova pro matky s dětmi v Hradci Králové na Pouchově

„Tajemstvím života je sedmkrát padnout a osmkrát vstát.“
/Paulo Coelho/

To je heslo vedoucí střediska paní Zdeny Koutníkové, ženy se srdcem na dlani.

Domov pro matky s dětmi je služba azylový dům, který provozuje Oblastní charita Hradec Králové od roku 2002. Domov pomáhá lidem nacházejícím se v těžké životní situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nejsou schopni sami řešit. Poskytuje dočasné ubytování, základní poradenství a rozvoj dovedností důležitých pro běžný život. Služba je zpravidla určená matkám (otcům) s dětmi do 18 let. Cílem služby je vést klienty v bezpečném prostředí k návratu do běžného života. S kapacitou 64 lůžek patří služba k největším svého druhu v republice.

Zajímavá čísla za rok 2021:
Klienti: 42 žen, 1 muž, 79 dětí (z toho 9 klientů obětí domácího násilí)
Narodila se dvě miminka – chlapec a děvče
Pobyt ukončilo 72 klientů včetně dětí, z toho 33 klientů odešlo do návazného bydlení v běžném životě /do podnájmů a pronájmů/

Šatník Domova poskytl pomoc maminkám a dětem v rozsahu 177 kontaktů
Potravinová pomoc obsahovala 460 hodin podpory v rozsahu 9540 kontaktů
Celkem bylo poskytnuto 181870 kontaktů klientům nebo zájemcům o službu, v rozsahu 51090 hodin

Nadační fond v letošním roce poskytne azylovému domu finanční podporu v celkové výši  100.000,-Kč. Částka 50.000,- Kč bude využita na vylepšení životního prostředí, na nákup nové pračky, ledničky, vymalování pokojů a opravy nábytku. Dalších 50.000,- Kč bude využito na jednodenní výlet pro celé zařízení (Praha nebo Dvůr Králové…) a dále na podporu individuálních projektů jednotlivých maminek tak, aby si samostatně zorganizovaly výlet s nějakou aktivitou pro svoje děti. V loňském roce se to v azylovém domě velmi osvědčilo a u maminek to získalo velkou odezvu.

Menu