O nadačním fondu Jiřího a Michele Stašových

Jiří a Michele Stašovi

Nadační fond Jiřího a Michele Stašových vznikl v roce 2021 na památku zakladatele společnosti Fa RENE Hradec Králové, zastoupení pro značku Mercedes-Benz, pana Jiřího Staši staršího, který již, bohužel, není mezi námi.

Nadační fond převezme veškeré charitativní aktivity firmy Fa RENE.  Věříme, že v budoucnu se do charitativních projektů zapojí všechny firmy holdingové skupiny CCG Stasa Motor Group a.s., Residence Park Kukleny s.r.o., Fa RENE Car Services s.r.o. a společnosti Greton s.r.o.

Naším velkým vzorem je paní Lenka Šmidberská, která společně se svým manželem založila a úspěšně vede nadaci, která pomáhá potřebným a hendikepovaným. Současně se snaží vnášet radost do každodenního života dětí a dospělých.

Cílem našeho nadačního fondu je nepodporovat jen neziskové organizace, ale rozšířit pomoc i na jednotlivce, kulturu a dělat radost potřebným, hendikepovaným v jakékoliv oblasti a kouzlit úsměv na rtech lidí, kterým osud v určité fázi života připravil těžké překážky, které musí překonávat.  Náš nadační fond se zaměřuje na pomoc především v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

Zdroje Nadace

Soukromé prostředky zakladatelů Nadačního fondu Jiřího a Michele Stašových

Společnosti zakladatelů Nadačního fondu Jiřího a Michele Stašových

Menu