Slavnostní předání hyperbarické komory Rodinnému Integračnímu Centru

Dne 1.2.2023 proběhlo slavnostní oficiální předání hyperbarické komory Rodinnému Integračnímu Centru v Pardubicích, a to za účasti zástupců RIC, sponzorů a také novinářů.

Pořízením hyperbarické komory chce RIC podpořit především rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra hyperbarickou oxygenoterapií.

Hyperbarický kyslík se na kompenzaci autismu nejen dětí používá zhruba 20 let. Bohužel v ČR tato terapie není dosud příliš rozšířená a dostupná ve všech krajích. Léčbou autismu pomocí hyperbarického kyslíku se celosvětově zabývá mnoho odborných pracovišť a na toto téma bylo zpracováno více než 1.000 studií.

Teorie vychází ze zjištění, že zvýšení množství kyslíku v organismu sníží nadměrné otoky mozkové tkáně, zvýší průtok krve mozkem, stimuluje mozkovou tkáň, podporuje regenerační procesy a mobilizuje kmenové buňky.

Proč hyperbarická terapie pomáhá dětem s PAS?

 • odstraňuje toxiny (těžké kovy) z těla
 • Snižuje zánět v organismu – střeva, mozeček
 • Zlepšuje průtok krve v těle
 • Buduje nové kapiláry v mozku

Jaké výsledky vidí rodiče dětí s PAS po terapiích?

 • Zlepšuje se kvalita spánku
 • Děti jsou klidnější, láskyplnější
 • Zvyšuje se soustředění a pozornost
 • Zlepšuje se funkce střev
 • Zlepšují se kognitivní a jazykové schopnosti
 • Zlepšuje se socializace dítěte ve společnosti (kolektivu)

Děkujeme všem terapeutům RIC za láskyplnou péči, kterou věnují navštěvujícím klientům.

Slavnostní předání hyperbarické komory Rodinnému Integračnímu Centru

Dne 1.2.2023 proběhlo slavnostní oficiální předání hyperbarické komory Rodinnému Integračnímu Centru v Pardubicích, a to za účasti zástupců RIC, sponzorů a také novinářů.

Pořízením hyperbarické komory chce RIC podpořit především rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra hyperbarickou oxygenoterapií.

Hyperbarický kyslík se na kompenzaci autismu nejen dětí používá zhruba 20 let. Bohužel v ČR tato terapie není dosud příliš rozšířená a dostupná ve všech krajích. Léčbou autismu pomocí hyperbarického kyslíku se celosvětově zabývá mnoho odborných pracovišť a na toto téma bylo zpracováno více než 1.000 studií.

Teorie vychází ze zjištění, že zvýšení množství kyslíku v organismu sníží nadměrné otoky mozkové tkáně, zvýší průtok krve mozkem, stimuluje mozkovou tkáň, podporuje regenerační procesy a mobilizuje kmenové buňky.

Proč hyperbarická terapie pomáhá dětem s PAS?

 • odstraňuje toxiny (těžké kovy) z těla
 • Snižuje zánět v organismu – střeva, mozeček
 • Zlepšuje průtok krve v těle
 • Buduje nové kapiláry v mozku

Jaké výsledky vidí rodiče dětí s PAS po terapiích?

 • Zlepšuje se kvalita spánku
 • Děti jsou klidnější, láskyplnější
 • Zvyšuje se soustředění a pozornost
 • Zlepšuje se funkce střev
 • Zlepšují se kognitivní a jazykové schopnosti
 • Zlepšuje se socializace dítěte ve společnosti (kolektivu)

Děkujeme všem terapeutům RIC za láskyplnou péči, kterou věnují navštěvujícím klientům.

Menu