Transparentní účet Nadačního fondu

Transparentní bankovní účet Nadačního fondu Jiřího a Michele Stašových je vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka v Hradci Králové a jeho číslo je 1388028580/2700.

Transparentní účet Nadačního fondu

Transparentní bankovní účet Nadačního fondu Jiřího a Michele Stašových je vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka v Hradci Králové a jeho číslo je 1388028580/2700.

Menu