Podpora pro Rodinné Integrační Centrum z.s.

Vedení našeho Nadačního fondu vidí smysl v pomoci Rodinnému Integračnímu Centru v Pardubicích.
Všichni obdivujeme práci jednotlivých terapeutů, trpělivost, snahu pomoci druhým.
Z tohoto důvodu se vedení opět rozhodlo finančně pomoci Rodinnému Integračnímu Centru z.s. v Pardubicích.
Tentokrát jsme částkou 181.500,- Kč zafinancovali zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci
objektu pro poskytování sociálních služeb v Lanškrouně, kontaktním místě Rodinného Integračního centra z.s.

Rodinné Integrační Centrum z.s. poskytuje v Lanškrouně 4 registrované sociální služby a další aktivizační služby
a integrační aktivity. Aktuální prostory, ve kterých pracovníci poskytovatele služby nabízí, jsou již vzhledem k velké
kapacitě klientů nedostatečné. Více jak 50 % klientů Pardubického kraje je místem bydliště blíže Lanškrounu
než Pardubicím. Rodinné Integrační Centrum proto podalo žádost o nákup a rekonstrukci objektu v Lanškrouně.

Pro tento účel byla stavebním projektantem vyhotovena dokumentace, která byla podána k hodnocení řídícímu
orgánu MPSV k posouzení. Věříme, že projekt bude podpořen a Rodinné Integrační Centrum z.s. získá tolik
potřebné nové prostory k poskytování služeb pro rodiny s dětmi a osoby s poruchami autistického spektra.

Podpora pro Rodinné Integrační Centrum z.s.

Vedení našeho Nadačního fondu vidí smysl v pomoci Rodinnému Integračnímu Centru v Pardubicích.
Všichni obdivujeme práci jednotlivých terapeutů, trpělivost, snahu pomoci druhým.
Z tohoto důvodu se vedení opět rozhodlo finančně pomoci Rodinnému Integračnímu Centru z.s. v Pardubicích.
Tentokrát jsme částkou 181.500,- Kč zafinancovali zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci
objektu pro poskytování sociálních služeb v Lanškrouně, kontaktním místě Rodinného Integračního centra z.s.

Rodinné Integrační Centrum z.s. poskytuje v Lanškrouně 4 registrované sociální služby a další aktivizační služby
a integrační aktivity. Aktuální prostory, ve kterých pracovníci poskytovatele služby nabízí, jsou již vzhledem k velké
kapacitě klientů nedostatečné. Více jak 50 % klientů Pardubického kraje je místem bydliště blíže Lanškrounu
než Pardubicím. Rodinné Integrační Centrum proto podalo žádost o nákup a rekonstrukci objektu v Lanškrouně.

Pro tento účel byla stavebním projektantem vyhotovena dokumentace, která byla podána k hodnocení řídícímu
orgánu MPSV k posouzení. Věříme, že projekt bude podpořen a Rodinné Integrační Centrum z.s. získá tolik
potřebné nové prostory k poskytování služeb pro rodiny s dětmi a osoby s poruchami autistického spektra.

Menu