Jakub Vybíral

Jakubovi Vybíralovi byla diagnostikována DMO, spastická kvadruparéza, nejtěžší forma dětské mozkové obrny. Od narození jej trápí postižení horních i dolních končetin a je doživotně upoután na invalidní vozík. I přes těžký hendikep se snaží žít naplno a bojovat dál s postižením.

Vzhledem k tomu, že nárok na invalidní vozík hrazený zdravotní pojišťovnou vzniká po sedmi letech, Jakub po čtyřech letech, kdy mu dosavadní vozík již nevyhovuje, a to také díky zhoršujícímu se zdravotnímu stavu, začal sám obvolávat potenciální dárce.

Jakub má náš obdiv, že život nevzdává a že sám přiložil ruku k dílu!
Přejeme mu, ať je stále tak vitální, milý a upovídaný 🙂

Jakub Vybíral

Jakubovi Vybíralovi byla diagnostikována DMO, spastická kvadruparéza, nejtěžší forma dětské mozkové obrny. Od narození jej trápí postižení horních i dolních končetin a je doživotně upoután na invalidní vozík. I přes těžký hendikep se snaží žít naplno a bojovat dál s postižením.

Vzhledem k tomu, že nárok na invalidní vozík hrazený zdravotní pojišťovnou vzniká po sedmi letech, Jakub po čtyřech letech, kdy mu dosavadní vozík již nevyhovuje, a to také díky zhoršujícímu se zdravotnímu stavu, začal sám obvolávat potenciální dárce.

Jakub má náš obdiv, že život nevzdává a že sám přiložil ruku k dílu!
Přejeme mu, ať je stále tak vitální, milý a upovídaný 🙂

Menu