Rodinné Integrační Centrum

V návaznosti na Vánoční charitativní koncert uskutečněný 6.12.2022, který jsme finančně podpořili, se vedení našeho Nadačního fondu rozhodlo podpořit Rodinné Integrační Centrum napřímo. Příběhy a osudy autistických dětí a dospělých nás natolik zasáhly, že jsme si přáli, aby všichni tito znevýhodnění již mohli začít využívat hyperbarickou komoru co nejdříve.

Posláním Rodinného Integračního centra je pomoc a podpora rodinám s dětmi a osobám se speciálními potřebami, zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním prostřednictvím integračních aktivit a sociálních služeb.

Hlavní náplní RIC je poskytování sociálních služeb na území Pardubického kraje pro osoby/rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra ve věku od 1 do 64 let.

Předmětem služeb je zejména podpora psychomotorického a sociálního vývoje dětí s PAS, poskytování poradenství rodinám ohledně vývoje dětí, výchovných a vzdělávacích obtíží. V rámci služeb pro rodiny s dospívajícími dětmi či dospělé osoby jsou pak řešeny oblasti vzdělávání, samostatného bydlení, uplatnění na trhu práce a její udržení, nebo otázky sexuality. Práce sociálních pracovníků tak představuje komplexní podporu rodinám a osobám s PAS v různých oblastech života.

Mimo sociální služby nabízí RIC také aktivizační služby, integrační aktivity a doplňkové služby pro rodiny s dětmi se speciálními potřebami a se zdravotním postižením. Do této oblasti se řadí vzdělávací kurzy, semináře, tréninkové a psychosociální aktivity, besedy pro pedagogické pracovníky a pracovníky v sociálních službách, realizace příměstských táborů, pobytů, volnočasových aktivit, canisterapie a muzikoterapie.

Každoročně pořádá RIC osvětovou kampaň na podporu vnímání osob s PAS v měsíci dubnu.

RIC se dále rozvíjí a snaží se flexibilně reagovat na poptávku a potřeby uživatelů. V roce 2019 se stalo RIC jedním ze dvou poskytovatelů neregistrované služby Homesharing v ČR, která představuje nový systém komunitní pomoci rodinám s dětmi s PAS. V současné době pracovníci RIC mentorují další organizace v ČR a spolupodílejí se na zavedení této služby do celorepublikového systému podpory rodinám s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením včetně PAS.

Od roku 2022 nabízí terapii ILF Neurofeedback, což je nejnovější metoda pro trénink mozku, která podporuje všestranné fungování činnosti mozku a působí na široké spektrum symptomů.

Od roku 2023 bude RIC svým klientům nabízet i účinnou kyslíkovou terapii.

Rodinné Integrační Centrum

V návaznosti na Vánoční charitativní koncert uskutečněný 6.12.2022, který jsme finančně podpořili, se vedení našeho Nadačního fondu rozhodlo podpořit Rodinné Integrační Centrum napřímo. Příběhy a osudy autistických dětí a dospělých nás natolik zasáhly, že jsme si přáli, aby všichni tito znevýhodnění již mohli začít využívat hyperbarickou komoru co nejdříve.

Posláním Rodinného Integračního centra je pomoc a podpora rodinám s dětmi a osobám se speciálními potřebami, zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním prostřednictvím integračních aktivit a sociálních služeb.

Hlavní náplní RIC je poskytování sociálních služeb na území Pardubického kraje pro osoby/rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra ve věku od 1 do 64 let.

Předmětem služeb je zejména podpora psychomotorického a sociálního vývoje dětí s PAS, poskytování poradenství rodinám ohledně vývoje dětí, výchovných a vzdělávacích obtíží. V rámci služeb pro rodiny s dospívajícími dětmi či dospělé osoby jsou pak řešeny oblasti vzdělávání, samostatného bydlení, uplatnění na trhu práce a její udržení, nebo otázky sexuality. Práce sociálních pracovníků tak představuje komplexní podporu rodinám a osobám s PAS v různých oblastech života.

Mimo sociální služby nabízí RIC také aktivizační služby, integrační aktivity a doplňkové služby pro rodiny s dětmi se speciálními potřebami a se zdravotním postižením. Do této oblasti se řadí vzdělávací kurzy, semináře, tréninkové a psychosociální aktivity, besedy pro pedagogické pracovníky a pracovníky v sociálních službách, realizace příměstských táborů, pobytů, volnočasových aktivit, canisterapie a muzikoterapie.

Každoročně pořádá RIC osvětovou kampaň na podporu vnímání osob s PAS v měsíci dubnu.

RIC se dále rozvíjí a snaží se flexibilně reagovat na poptávku a potřeby uživatelů. V roce 2019 se stalo RIC jedním ze dvou poskytovatelů neregistrované služby Homesharing v ČR, která představuje nový systém komunitní pomoci rodinám s dětmi s PAS. V současné době pracovníci RIC mentorují další organizace v ČR a spolupodílejí se na zavedení této služby do celorepublikového systému podpory rodinám s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením včetně PAS.

Od roku 2022 nabízí terapii ILF Neurofeedback, což je nejnovější metoda pro trénink mozku, která podporuje všestranné fungování činnosti mozku a působí na široké spektrum symptomů.

Od roku 2023 bude RIC svým klientům nabízet i účinnou kyslíkovou terapii.

Menu