Projekt Barevný Anděl

Již 12 let pomáháme změnit a rekonstruovat dětské pokojíčky sourozenců.

Na přestavbě se podílíme finančně. Za rok zvládneme finančně podpořit čtyři proměny.

Cíle projektu:

  • Podpora sourozenců zemřelých dětí – zahájení nové životní etapy bez sourozence
  • Podpora vzájemné komunikace v rodině

Podmínky k účasti v projektu:

  • Věkový limit dítěte 3 – 18 let
  • Doba od úmrtí sourozence 1 měsíc až 3 roky
  • Sourozenci žili v době úmrtí ve společné domácnosti

Smysl projektu:

Změnit prostředí kolem dítěte (nebo dospívajícího) a utužit vztah v rodině poznamenané úmrtím jiného dítěte v rodině. Skupina dětí, které přišly o sourozence, je znevýhodněná a opomíjená. Automaticky se předpokládá, že dítě se se ztrátou sourozence „nějak vyrovná“, maximálně se mu věnuje dětský psycholog. V mnoha rodinách dochází k poruchám v komunikaci mezi rodiči navzájem, ale i mezi rodiči a dětmi. Ty kromě stesku po sourozenci začnou trpět přehnanou péčí nebo naopak ztrátou zájmu ze stran rodičů.

V rámci projektu se snažíme aktivně propojit účast dítěte a rodičů na společné práci – přeměně prostředí, ve kterém sourozenci žili společně a které tragédii připomíná. Motivovat dítě k aktivitě, která nastartuje život bez sourozence a přitom se naučit o situaci komunikovat.

Projekt Barevný Anděl

Již 12 let pomáháme změnit a rekonstruovat dětské pokojíčky sourozenců.

Na přestavbě se podílíme finančně. Za rok zvládneme finančně podpořit čtyři proměny.

Cíle projektu:

  • Podpora sourozenců zemřelých dětí – zahájení nové životní etapy bez sourozence
  • Podpora vzájemné komunikace v rodině

Podmínky k účasti v projektu:

  • Věkový limit dítěte 3 – 18 let
  • Doba od úmrtí sourozence 1 měsíc až 3 roky
  • Sourozenci žili v době úmrtí ve společné domácnosti

Smysl projektu:

Změnit prostředí kolem dítěte (nebo dospívajícího) a utužit vztah v rodině poznamenané úmrtím jiného dítěte v rodině. Skupina dětí, které přišly o sourozence, je znevýhodněná a opomíjená. Automaticky se předpokládá, že dítě se se ztrátou sourozence „nějak vyrovná“, maximálně se mu věnuje dětský psycholog. V mnoha rodinách dochází k poruchám v komunikaci mezi rodiči navzájem, ale i mezi rodiči a dětmi. Ty kromě stesku po sourozenci začnou trpět přehnanou péčí nebo naopak ztrátou zájmu ze stran rodičů.

V rámci projektu se snažíme aktivně propojit účast dítěte a rodičů na společné práci – přeměně prostředí, ve kterém sourozenci žili společně a které tragédii připomíná. Motivovat dítě k aktivitě, která nastartuje život bez sourozence a přitom se naučit o situaci komunikovat.

Menu