Prostor Pro, o.p.s.

PROSTOR PRO z Hradce Králové je obecně prospěšná společnost, kterou podporujeme již 12 let.

Jedná se o nestátní a neziskovou organizaci. Organizaci vedou lidé se zodpovědným přístupem, nabízející tvůrčí prostor pro rozvoj osobních schopností, dovedností a mezilidských vztahů. Pomáhají již od roku 2000.

CO DĚLAJÍ?

Realizují nízkoprahové, preventivní a prorodinné programy. Pořádají zajímavé akce a aktivity pro veřejnost. Poskytují odbornou pomoc a podporu při hledání cest z obtížných životních situací a vytváří příležitosti pro změnu. Podporují zdravé fungování komunity, rodiny i jednotlivců.

KOMU POMÁHAJÍ?

S jejich programy jsou tu pro děti, mladé lidi, rodiny, školy a v podstatě pro každého z vás… 🙂

JAKÝ MAJÍ CÍL?

Podporují lidi při zdolávání životních překážek. Rozvíjí jejich dovednosti, aby i v obtížných situacích dokázali držet život ve vlastních rukou.

Provozují:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KLÍDEK
Rodinné centrum POHODA
Program podpory rodin SLUNEČNICE
Klub pro seniory DŘEVĚNKA
Probační program PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN
Preventivní programy SPIRÁLA

Prostor Pro, o.p.s.

PROSTOR PRO z Hradce Králové je obecně prospěšná společnost, kterou podporujeme již 12 let.

Jedná se o nestátní a neziskovou organizaci. Organizaci vedou lidé se zodpovědným přístupem, nabízející tvůrčí prostor pro rozvoj osobních schopností, dovedností a mezilidských vztahů. Pomáhají již od roku 2000.

CO DĚLAJÍ?

Realizují nízkoprahové, preventivní a prorodinné programy. Pořádají zajímavé akce a aktivity pro veřejnost. Poskytují odbornou pomoc a podporu při hledání cest z obtížných životních situací a vytváří příležitosti pro změnu. Podporují zdravé fungování komunity, rodiny i jednotlivců.

KOMU POMÁHAJÍ?

S jejich programy jsou tu pro děti, mladé lidi, rodiny, školy a v podstatě pro každého z vás… 🙂

JAKÝ MAJÍ CÍL?

Podporují lidi při zdolávání životních překážek. Rozvíjí jejich dovednosti, aby i v obtížných situacích dokázali držet život ve vlastních rukou.

Provozují:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KLÍDEK
Rodinné centrum POHODA
Program podpory rodin SLUNEČNICE
Klub pro seniory DŘEVĚNKA
Probační program PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN
Preventivní programy SPIRÁLA
Menu