Vánoční charitativní koncert

V letošním roce jsme se rozhodli podpořit Vánoční charitativní koncert Nadace Lenky a Romana Šmidberských, jelikož zcela souzníme s jejich myšlenkou, že téma autismus se v poslední době skloňuje stále více a více.

Tento charitativní koncert cílí k pardubické organizaci, která pracuje s autistickými dětmi i dospělými. Jedná se o Rodinné Integrační Centrum z.s. v Pardubicích /RIC/. Výtěžek z koncertu chce Nadace manželů Šmidberských použít na zakoupení hyperbarické komory pro klienty PAS /poruchy autistického spektra/ vhodné k pomoci takto postiženým dětem a dospělým, ale také k informování veřejnosti o náročné a záslužné práci Rodinného centra.

Hlavním hostem koncertního programu je soubor Hradišťan s Jiřím Pavlicou, kterému bude sekundovat pěvecký soubor Continuo Pardubice.

Vánoční charitativní koncert

V letošním roce jsme se rozhodli podpořit Vánoční charitativní koncert Nadace Lenky a Romana Šmidberských, jelikož zcela souzníme s jejich myšlenkou, že téma autismus se v poslední době skloňuje stále více a více.

Tento charitativní koncert cílí k pardubické organizaci, která pracuje s autistickými dětmi i dospělými. Jedná se o Rodinné Integrační Centrum z.s. v Pardubicích /RIC/. Výtěžek z koncertu chce Nadace manželů Šmidberských použít na zakoupení hyperbarické komory pro klienty PAS /poruchy autistického spektra/ vhodné k pomoci takto postiženým dětem a dospělým, ale také k informování veřejnosti o náročné a záslužné práci Rodinného centra.

Hlavním hostem koncertního programu je soubor Hradišťan s Jiřím Pavlicou, kterému bude sekundovat pěvecký soubor Continuo Pardubice.

Menu